2015 oktobar Bricolage workshop

gostovanje Bricolage kolektiva, radionica kreativne reupotrebe i reciklaze. Gosti tutori, Prota&Zole Skart.