2015 jun Kolacic sudbine

tematska radionica okupljena oko namere da se proizvede model automatizovanog pogona za proizvodnju kolacica sudbine